Privacy beleid

PRIVACYBELEID

Voor de toepassing van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, Pneumatic Vacuum Elevators And Lifts, SL met CIF B86808904 informeert de gebruiker over het bestaan van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens. Cliënten waarvan het hoofddoel is om informatie te verstrekken over de producten en diensten die worden aangeboden door de bibliotheek die is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister.

INDIENING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen met en informatie te ontvangen over de diensten van Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. Evenzo betekent het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid dat het onmogelijk is om u te abonneren, zich te registreren of informatie over genoemde services te ontvangen.

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, over de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die worden verkregen als gevolg van uw verzending van persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. met adres C/ Primavera 19, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanje, nadat alle veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd die zijn vastgelegd in RDLOPD 1720/2007.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN DE GEGARANDEERDE GEGEVENS

De gebruiker die de informatie verzendt naar Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L., is uitsluitend verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens, met uitsluiting van Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. van enige verantwoordelijkheid in dit verband.

Gebruikers garanderen in ieder geval de nauwkeurigheid, de geldigheid en de authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en geven er zich rekenschap van, en zorgen ervoor dat ze correct worden bijgewerkt. De gebruiker gaat ermee akkoord om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of inschrijvingsformulier.

Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet door hemzelf wordt geproduceerd en die wordt aangegeven door een andere bron, dus hij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor hypothetische schade die kan voortvloeien uit het gebruik van die informatie.

Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen, in de informatie verstrekt door Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L. op voorwaarde dat het afkomstig is van andere bronnen dan Pneumatic Vacuum Elevators and Lifts, S.L.

TOEWIJZING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Pneumatic Vacuum Elevators And Lifts zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. In geval van overdracht aan een derde partij, zou echter voorafgaande informatie verkregen worden die de uitdrukkelijke toestemming van de getroffen partij vereist.

UITOEFENING VAN RECHTEN VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, ANNULERING EN TEGENSTRIJD

U kunt uw communicatie richten en de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen per post naar C/ Primavera 19, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanje of via e-mail naar info@ascensoresneumaticos.es samen met wettelijk geldig bewijs, als fotokopie van het DNI en in het onderwerp "BESCHERMING VAN GEGEVENS".

ACCEPTATIE EN TOESTEMMING

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, de Pneumatic Vacuum Elevators And Lifts, SL te accepteren en ermee akkoord te gaan, op de manier en voor de doelen die in dit beschermingsbeleid worden genoemd van persoonlijke gegevens.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Pneumatic Vacuum Elevators And Lifts, S.L behoudt zich het recht voor dit beleid aan te passen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector. In deze gevallen, zullen Pneumatic Vacuum Elevators And Lifts, S.L op deze pagina de wijzigingen aankondigen die met redelijke kennisgeving zijn geïntroduceerd voor de implementatie.

Zou u graag meer te weten willen komen?

Vraag een offerte aan zonder verplichtingen

Neemt u contact met ons op en laat ons weten welk type lift het beste bij u thuis past met het juiste aantal benodigde verdiepingen. Ons commerciële en technische team helpt u graag verder.

Contact